Waar ligt Brainport Park?

Brainport Park is, naast de Genneper parken en Stadspark De Karpen, het derde stadspark van Eindhoven in wording. Dit stadspark bestaat uit twee belangrijke gebieden, namelijk het bosgebied tussen de Anthony Fokkerweg, de Bezuidenhoutseweg en het open akkerland. Een groot groen en landelijk gebied in het noordwesten van Eindhoven waar wonen, werken en recreëren centraal staan.

Brainport Park heeft een unieke dubbelfunctie van bedrijventerrein annex recreatiegebied. Brainport Park is de nieuwe, slimme manier waarop we in Nederland omgaan met de schaarse ruimte door functies te vervlechten.

Het gebied Brainport Park

In Brainport Park bundelen koplopers op het gebied van topsport, (geestelijke) gezondheidszorg, mechatronica en food hun krachten in een inspirerende, groene omgeving. De synergie die daardoor ontstaat, maakt dit bijzondere park tot een unieke plek om te recreëren, te sporten, te leren, te werken en te wonen.

Een plek met Brainpower: informatie, activiteiten en kennisontwikkeling op het gebied van het menselijke brein.

Met Bodypower: activiteiten en voorzieningen rond beweging, sport en gezondheid.

En met Businesspower: domein van innovatieve hightech bedrijvigheid, die zich hier etaleert in een theatraal, sportief of recreatief jasje.

Welke organisaties zijn er gevestigd in Brainport Park?