De coöperatie

De Coöperatie Brainport Park heeft de regie over het derde stadspark van Eindhoven, Brainport Park. De leden van de coöperatie zijn grondgebonden partners (eigendom of functie) in het gebied. De partners bepalen gezamenlijke ambities en realiseren op eigen kracht plannen. Coöperatie Brainport Park 2.0 fungeert tevens als aanspreekpunt voor derden voor de ontwikkelingen in het gebied, organiseert activiteiten en beheert de groene omgeving. Door gezamenlijk de krachten te bundelen zorgt zij voor het duurzaam functioneren van het gebied.