Waar ligt Brainport Park?

Brainport Park is, naast de Genneper parken en Stadspark De Karpen, het derde stadspark van Eindhoven in wording. Dit stadspark bestaat uit twee belangrijke gebieden, namelijk het bosgebied tussen de Anthony Fokkerweg, de Bezuidenhoutseweg en het open akkerland. Een groot groen en landelijk gebied in het noordwesten van Eindhoven waar wonen, werken en recreëren centraal staan.

Brainport Park heeft een unieke dubbelfunctie van bedrijventerrein annex recreatiegebied. Brainport Park is de nieuwe, slimme manier waarop we in Nederland omgaan met de schaarse ruimte door functies te vervlechten.